Przykłady wykorzystania mediów społecznościowych w duszpasterskiej działalności Kościoła w czasie pandemii

Autor

  • Paulina Skórnicka Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słowa kluczowe:

media społecznościowe, duszpasterstwo, pandemia, e-rekolekcje

Abstrakt

Intensywny rozwój mediów społecznościowych sprawił, że świat wirtualny stał się integralną częścią ludzkiego życia i charakterystycznym przejawem czasów współcze-snych. Nowe media, nastawione przede wszystkim na aktywność odbiorców, znalazły pozytywny wydźwięk w nauczaniu Kościoła, który dostrzegł ich ogromną siłę oddziaływania na człowieka i czuje się zobowiązany do wykorzystywania tych narzędzi w duszpasterskiej posłudze. Szczególnym wyzwaniem w tej kwestii jest czas pandemii. Papież Franciszek, na swoim profilu na Twitterze, w tym okresie, wzywał do modlitwy, jedności ze wszystkimi potrzebującymi. Wielu kapłanów w Polsce, za pośrednictwem platformy YouTube oraz portalu społecznościowego Facebook, podjęło różne inicjatywy głoszenia Słowa Bożego, towarzyszenia wiernym w trudnym czasie odosobnienia i izolacji, zapewniając o duchowej bliskości wspólnoty Kościoła.

Bibliografia

Benedykt XVI, Orędzie na XLIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie słowa” (Watykan, 24 stycznia 2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 30(2010) nr 3-4.

Benedykt XVI, Orędzie na XLVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Serwisy społecznościowe: portale prawdy i wiary; nowe przestrzenie ewangelizacji” (Watykan, 24 stycznia 2013), „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 34(2013) nr 3-4.

Benedykt XVI, Orędzie na XLVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Serwisy społecznościowe: portale prawdy i wiary; nowe przestrzenie ewangelizacji” (Watykan, 24 stycznia 2013), „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 34(2013) nr 3-4.

Chmielewski M., Durma I, Kusiak R., „Kodeks” social media dla Kościoła katolickiego w Polsce, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 15(2018) nr 1, s. 146-169.

Chmielewski M., Kultura medialna jako wyzwanie dla komunikacji wiary w świetle orędzi Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 13(2016) nr 1.

Chmielewski M., Media społecznościowe jako narzędzia nowej ewangelizacji, „Świat i Słowo” 12(2014) nr 1.

Chyła J., Ewangelizacja cyfrowego kontynentu, „Kultura-Media-Teologia” 6(2015) nr 22.

Depo W., Środki społecznego przekazu – nowa ambona Kościoła (1), [on-line], https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/depo/niedziela201303_media.html [dostęp: 29.04.2020].

E-rekolekcje FDNT RAZEM stypendyści, absolwenci, przyjaciele, [on-line] https://www.facebook.com/events/239316147252204/?active_tab=discussion [dostęp: 30.04.2020].

Franciszek, Orędzie na LI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach” (Watykan, 24 stycznia 2017), „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 37(2017) nr 3-4.

Franciszek, Orędzie na LII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Fake news a dziennikarstwo pokoju” (Watykan, 24 stycznia 2018), „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 38(2018) nr 2.

Franciszek, Orędzie na LIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich” (Watykan 24 stycznia 2019), „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 39(2029) nr 2.

Franciszek, Orędzie na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Przekaz w służbie kultury spotkania (Watykan, 24 stycznia 2014), „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 35(2014) nr 2.

Jan Paweł II, Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu ŚDŚSP „Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii (Watykan, 24 stycznia 2002), „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 23(2002) nr 4, [on-line], https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/internet_aut_12052002.html [dostęp: 29.04.2020].

Kamiński R., Duszpasterstwo zwyczajne, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fijałkowski, Lublin 2006.

Kaznowski D. ,Definicja social media, [on-line], http://networkeddigital.com/2010/04/17/definicja-social-media/ [dostęp: 29.04.2020]

Kaznowski D.,Podział i klasyfikacja social media, [on-line], http://networkeddigital.com/2010/05/10/podzial-i-klasyfikacja-social-media/[dostęp: 29.04.2020].

Krajowa Agencja Informacyjna, 6 lat obecności papieża na Twitterze, [on-line], https://ekai.pl/6-lat-obecnosci-papieza-na-twitterze/ [dostęp: 29.04.2020].

Krajowa Agencja Informacyjna, Bp Czaja: oglądanie retransmisji liturgii nie stanowi udziału w niej, [on-line] https://ekai.pl/bp-czaja-ogladanie-retransmisji-liturgii-nie-stanowi-udzialu-w-niej/ [dostęp: 30.04.2020].

Mleczko W., Jak ewangelizować świat cyfrowy? Wskazania Benedykta XVI w orędziach na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu, „Studia Socialia Cracoviensia” 6(2014) nr 1.

Mocni w Duchu TV Live, Msza święta dla dzieci – Remi Recław SJ [5.04.2020], [on-line] https://www.youtube.com/watch?v=GodS7fS8Ogw [dostęp: 30.04.2020].

Mocni w Duchu, Mocni w Duchu Dzieciom w czasie epidemii koronawirusa, [on-line] https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/03/mocni-w-duchu-dzieciom-w-czasie-epidemii-koronawirusa/,https://www.youtube.com/playlist?list=PL68BZk9-kmejVuBnbymj3rTC4Ikm5fpcH [dostęp: 30.04.2020].

Nogowski J. M., Duszpasterstwo w Polsce wobec mass mediów, „Civitas et Lex” 3(2016) t. 11, nr 3.

Nycz Ł., Spotkania ze Słowem, [on-line] https://www.youtube.com/channel/UCAa6flvZBXe-EZp6_JXvwjPw [dostęp: 30.04.2020].

Oficjalna strona Twitter Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, [on-line], https://twitter.com/pontifex_pl [dostęp: 30.04.2020].

Paweł VI, Evangelii nuntiandi. Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym, Rzym 1975.

Pawłowski W., Kwarantannowe Dobranocki, [on-line] https://www.youtube.com/channel/UCl-1RF8_jBX84L0Dubt8Czg [dostęp: 30.04.2020].

Sobór Watykański II, Inter mirifica. Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli, Rzym 1963.

Szustak A., Langusta na Palmie, [on-line] https://www.youtube.com/user/Langustanapalmie[dostęp: 30.04.2020].

Pobrania

Opublikowane

2020-09-08

Jak cytować

Skórnicka, Paulina. 2020. „Przykłady Wykorzystania mediów społecznościowych W Duszpasterskiej działalności Kościoła W Czasie Pandemii”. Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2-3 (wrzesień):87-96. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/832.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna