Tom 20 Nr 4 (2005): KATECHEZA W SYSTEMIE EDUKACJI

					Pokaż  Tom 20 Nr 4 (2005): KATECHEZA W SYSTEMIE EDUKACJI

W tym numerze m.in:

- Piętnaście lat obecności katechezy w systemie edukacji - E. Materski
- Katecheza dzieci i młodzieży w systemie edukacji szkolnej - St. Łabendowicz
- Czy tolerancja jest gwarantem demokracji? - M. Korzekwa

Opublikowane: 2005-12-10

Formacja doktrynalno-teologiczna

Formacja dydaktyczno-metodyczna