Tom 13 Nr 1 (2004): KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO. KATECHEZA DOROSŁYCH

					Pokaż  Tom 13 Nr 1 (2004): KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO. KATECHEZA DOROSŁYCH

W tym numerze m.in:

- Moralność chrześcijańska w świetle „Katechizmu Kościoła Katolickiego” - J. Nagórny
- Współczesne wyzwania katechezy dorosłych - St. Łabendowicz
- Młodzież nadzieją Kościoła i świata – papieskie wskazania dla młodzieży - P. Mąkosa

Opublikowane: 2004-03-10