Metodyka zuchowa na katechezie

Autor

Słowa kluczowe:

zuchy, zabawa, skauting, harcerstwo, Bóg, wychowanie, religia, Biblia, służba, katecheza

Abstrakt

Metoda zuchowa sprawdza się od 100 lat w środowisku harcerskim i chociaż cały czas ewaluuje to sprawdza się w środowisku najmłodszych harcerzy. Rozwija dzieci w każdej przestrzeni zarówno fizycznej, społecznej, intelektualnej jak i duchowej. Katecheza może czerpać z tego wielkiego bogactwa, aby realizować swój podstawowy cel- spotkanie z Jezusem i doprowadzenie do głębokiej z nim zażyłości. Spojrzenie na metodykę zuchową i próba wprowadzenia niektórych jej elementów w przestrzeń katechezy jest istotą niniejszego artykułu.

Bibliografia

Adhortacja Apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi Tradendae, dostęp: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/catechesi.html, (20.02.2020).

Baden– Powell R., The Wolf Cub’s Handbook, dostęp: http://thedump.scoutscan.com/ wolfcubshandbook.pdf (20.02.2020).

Dąbrowski A., Budnik M., Metoda zuchowa Aleksandra Kamińskiego jako droga edukacji rekreacyjnej, w: Turystyka i Rekreacja, Tom I, 2005, s. 237-240.

Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998

Glass A., Wielka przygoda życia, Warszawa 1999.

Kamiński A., Antek Cwaniak, Warszawa 1983.

Kamiński A., Krąg Rady, Warszawa 1998.

Kamiński A., Książka drużynowego zuchów, Bytom 1984.

Kazek A., Kulczyk-Prus E. (Red.), Sprawności Zuchowe, Łódź 2014.

Kulczyk-Prus E., Wittenberg A. (Red.), W krainie zabawy. Poradnik drużynowego gromady zuchowej, Łódź 2011.

Lewiński Z., Z zielonym sznurem w zuchowej gromadzie, 2007.

Olbrycht K., Ruch Zuchowy Aleksandra Kamińskiego. Wymiar pedagogiczny, „Polska Myśl Pedagogiczna” 3/2017, s. 13-29.

Sinica M., Mini poradnik dla zaczynających swą przygodę z zuchami, s. 9, dostęp: https://hufiecrudaslaska.pl/ck/files/z%20druhem%20Biegajem%20na%20start.pdf (20.02.2020).

Słownik katechetyczny, Warszawa 2007.

Stefanowicz-Zawiszewska K., Metoda zuchowa swoistym sposobem realizacji działalności zabawowej – zadania – u zuchów, „Studia Pedagogiczne”, z. 20, s. 51-57.

Turek A., Idee wychowania religijnego w twórczości Roberta Baden– Powella, w: P. Mąkosa (red.), Edukacja religijna wobec przemian kulturowych, Lublin 2019, s. 227-236.

Wardęcki M., Zuchy, Warszawa 1968.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-22

Jak cytować

Turek, Aleksandra. 2020. „Metodyka Zuchowa Na Katechezie”. Zeszyty Formacji Katechetów 80 (4):93-100. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1315.