Tom 75 Nr 3 (2019): DUCH ŚWIĘTY UŚWIĘCA KOŚCIÓŁ I PROWADZI DO CHRYSTUSA

					Pokaż  Tom 75 Nr 3 (2019): DUCH ŚWIĘTY UŚWIĘCA KOŚCIÓŁ I PROWADZI DO CHRYSTUSA


W tym numerze m.in.:

- Między państwem a Kościołem – od autonomii do współpracy. Elementy chrześcijańskiej etyki życia społecznego - W. Wojtyła
- Praktyki religijne dorosłych osób niesłyszących i słabosłyszących. Raport z badań własnych - M. Bednarska
- Uświęcające działanie Ducha Świętego - St. Łabendowicz

Opublikowane: 2019-09-10