Tom 42 Nr 2 (2011): W KOMUNII Z BLIŹNIMI

					Pokaż  Tom 42 Nr 2 (2011): W KOMUNII Z BLIŹNIMI


W tym numerze m.in.:

- Communio z braćmi, czyli miłość bliźniego - M. Dziewiecki
- Pismo Święte w katechezie - St. Łabendowicz
- Geneza zła w perspektywie Rdz 3 - D. Adamczyk

Opublikowane: 2011-06-10

Formacja doktrynalno-teologiczna

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Formacja dydaktyczno-metodyczna