„Miłosierni jak Ojciec”. Refleksje w Roku Miłosierdzia

Autor

  • Jarosław Wojtkun Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słowa kluczowe:

Herosi w sutannach, Jan Dobraczyński

Abstrakt

Fundamentem światopoglądu Dobraczyńskiego jest przekonanie o opiece Bożej zarówno nad światem, jak i człowiekiem, którego życie powinna wypełniać współpraca z nadprzyrodzoną łaską. Twórczość pisarza nawiązuje do dorobku europejskich twórców katolickich, jednak w powieściach Dobraczyńskiego zauważalna jest, w dużo większym stopniu niż w dziełach twórców z Zachodu, odnowa pojęć o świętości, pragnienie przybliżenia jej modelu zwykłym ludziom. Wydaje się, że Mocarz i Kościół w Chochołowie miały za zadanie nie tylko kształtować światopogląd czytelników, ale także mieć wpływ na życie społeczne i umacnianie wiary religijnej. Ewangeliczny rodowód pisarskiego zamysłu Dobraczyńskiego zaowocował  w jego powieściach kreacjami ludzi silnych, niezłomnych, gotowych do największych  poświęceń w służbie Bogu i ludziom. Ze względu na nadane im przez twórcę cechy zasługują oni na miano „herosów”. Andrzej Bobola – bohater powieści Mocarz – i ksiądz Wojciech – pierwszoplanowa postać Kościoła w Chochołowie – walczą z poświęceniem o wiarę i świętość. Twórca nie formułuje za ich pośrednictwem żadnych norm – „przepisu” na szczęście w wymiarze nadprzyrodzonym. To samo życie „herosów w sutannach” ma stanowić normę najwyższą, w której, jak w zwierciadle, czytelnicy dostrzegą elementy konstytuujące autentyczne, bo osadzone w Stwórcy, człowieczeństwo: godność, wierność, miłość, zaufanie do Boga.

Bibliografia

Faustyna S., Dzienniczek nr 1076.

Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, nr 1.

Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, nr 4.

Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, nr 9.

Franciszek, Homilia podczas Mszy świętej otwierającej Jubileusz Miłosierdzia (8 grudnia 2015), w: www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/homilie-papiez-franciszek/art,84.html.

Franciszek, Katecheza podczas audiencji generalnej (13 stycznia 2015), w: www.papiez.wiara.pl/doc/2924148.Powierzmy-sie-Bogu-milosiernemu-i-litosciwemu (dostęp 11 czerwca 2016).

Franciszek, Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa z Andreą Torniellim, Kraków 2016.

J. Baniak, Od akceptacji do kontestacji. Religijna i społeczna rola księdza parafialnego i jej składniki w wyobrażeniach i ocenie polskiej młodzieży, „Homo Dei” 4 (2015).

Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia nr 6.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.

Komunikat w związku z inauguracją Roku Miłosierdzia w Kościele katolickim, 12 grudnia 2015.

Konferencja Episkopatu Polski, Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Papieska Rada ds. Ewangelizacji, Spowiedź. Sakrament miłosierdzia, Kraków 2015.

Ryś G., Twarz Ojca, w www.tygodnikpowszechny.pl/twarz-ojca-31902 (dostęp 11 czerwca 2016).

www.naszdziennik.pl/wiara-stolica-apostolska/159195,bog-niestrudzenie-przebacza.html(dostęp 11 czerwca 2016).

Youcat, Edycja św. Pawła 2011.

Pobrania

Opublikowane

2016-09-10

Jak cytować

Wojtkun, Jarosław. 2016. „«Miłosierni Jak Ojciec». Refleksje W Roku Miłosierdzia”. Zeszyty Formacji Katechetów 63 (3):39-44. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/213.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>