Wierzę w Kościół Chrystusowy – Kościół wspólnota wiary i miłości

Autor

Słowa kluczowe:

Kościół Chrystusowy, wspólnota wiary miłości i misji

Abstrakt

Kościół, nie jest wspólnotą czysto ludzką, ale jest również rzeczywistością Bożą. Kościół Chrystusowy jest zalążkiem Królestwa Bożego na ziemi i rzeczywistością, która z woli Boga jest „niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (LG 1). Ta wizja Kościoła jest dziś zagrożona między innymi przez cywilizację, która preferuje życie bez Boga. Niektórzy ochrzczeni żyją tak, jak gdyby Bóg nie istniał. Inni deklarują wiarę w Boga, także przynależność do Kościoła, ale mają własną wizję tej przynależności. Traktują go jako instytucję potrzebną tylko w określonych sytuacjach egzystencjalnych człowieka. Tymczasem Kościół jest wspólnotą wiary i miłości oraz miejscem uświęcenia, które Chrystus realizuje mocą sakramentów świętych.

Bibliografia

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est (25.12.2005).

Benedykt XVI, Encyklika Spes salvi (30.11.2007).

Drechsler A., Wiara działa przez miłość, https://www.caritas.diecezja.opole.pl/index.php/artykuly/wiara-dziala-przez-milosc, dostęp online: 21.08.2023

Jaklewicz T., Kerygmat, w: Leksykon Teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006.

Jan Paweł II, Przemówienie pożegnalne, Jasna Góra (13.06.1987 r.).

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio (07.12.1990).

Katecheza wygłoszona przez Benedykta XVI podczas audiencji generalnej, 31.10.2012, https://www.koszalinoaza.pl/wiara-domaga-sie-wspolnoty-kosciola,342

Levoratti A.J., Moc słowa Bożego, w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, wyd. II, red. W.R. Farmer, red. wyd. pol. W. Chrostowski, tł. P. Pachciarek, Verbinum, Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2001.

Matwiejuk K., Kościół wspólnotą wiary, miłości i życia sakramentalnego, w: II Synod diecezji radomskiej. Czynić diecezję domem i szkołą komunii, red. S. Łabendowicz, Radom 2008.

Rostworowski P., Czym tak naprawdę jest ,,miłość chrześcijańska’’?, https://www.fronda.pl/a/o-piotr-rostworowski-czym-tak-naprawde-jest-milosc-chrzescijanska,166292.html

Salij J., Dlaczego kocham Kościół?, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/dlaczego_kocham/k_wspolnota.html.

Słomka W., Kościół, w: Leksykon duchowosci katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin--Kraków 2002.

Słomka W., Wiara, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-01

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2023. „Wierzę W Kościół Chrystusowy – Kościół wspólnota Wiary I miłości”. Zeszyty Formacji Katechetów 90 (2):25-32. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1410.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>