Metody pracy z zastosowaniem środków dydaktycznych w katechezie

Autor

Słowa kluczowe:

katecheza, metody

Abstrakt

W procesie dydaktycznym katechezy pomocą w odkrywaniu rzeczywistości zbawczej służą metody oparte na obserwacji z zastosowaniem środków dydaktycznych, takich jak: obrazy, ilustracje, rysunki, zdjęcia. Metody te dostarczają informacji, skłaniają do myślenia, prowokują do zajęcia określonego stanowiska oraz zmuszają do stawiania sobie i innym pytań. Nie bez znaczenia jest także i to, że współczesny człowiek sam chętnie tworzy obrazy: maluje, rysuje, fotografuje, nagrywa obraz kamerą. Zatem celem zastosowania środków dydaktycznych w katechezie jest: ułatwianie przyswajania i utrwalania wiadomości; angażowanie zmysłów w poznanie danej treści; rozwijanie nowych wyobrażeń o przeczytanej treści oraz kształcenie umiejętności patrzenia i spostrzegania oraz rozumienia języka; uzmysłowienie i przedstawienie w najprostszy sposób omawianej prawdy religijnej; pogłębienie postrzegania i pobudzenie kreatywności z jednoczesną konfrontacją z omawianym zagadnieniem oraz świadome patrzenie oraz wizualne postrzeganie i zapamiętywanie.

Bibliografia

Dresiński F., Rysunek w pracy katechetycznej, Kat 1 (1957) nr 1.

Duksa P., Strategie skuteczności szkolnego nauczania religii w Polsce, Studium pedagogiczno-religijne w wymiarze interdyscyplinarnym, Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nr 32, Olsztyn 2007.

Gałczyńska W., Przykazania a obrazy pomocnicze, Kat 56 (1967) nr 1.

Grześkowiak J., Znak-symbol-liturgia, AK 68 (1976) z. 87.

Jabłońska B., Wypowiedzi religijne w rysunkach dzieci, Kat 54 (1966) nr 5.

Kubik W., Zarys dydaktyki katechezy, Kraków 1990.

Lis R., Zagadnienia z katechetyki formalnej, Lublin 1991.

Marek Z., Praca z obrazami, w: Dydaktyka obrazu, red. A. Królikowska, G. Łuszczak, Z. Marek, Kraków 2000.

Podpora R., Elementy audiowizualne w katechezie, w: Wybrane zagadnienia z katechetyki, red. J. Stala, Tarnów 2003.

Quaglini G., Comunicare con le foto, w: L’arte del comunicare, Roma 1990.

Sławińska J., Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci, Warszawa 1969.

Szuman S., „Sztuka dziecka”, Warszawa 1990; „O sztuce i wychowaniu estetycznym”, Warszawa 1992.

Szuman S., Psychologia twórczości rysunkowej dziecka.

Szuman S., Rozwój rysunku u dziecka i jego kształtowanie, Warszawa 1930.

Zalewski W., Rysunek w katechezie, Kat 123 (1978) nr 1.

Pobrania

Opublikowane

2010-03-10

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2010. „Metody Pracy Z Zastosowaniem środków Dydaktycznych W Katechezie”. Zeszyty Formacji Katechetów 37 (1):81-86. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/643.

Numer

Dział

Formacja dydaktyczno-metodyczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>