Eucharystia i miłość

Autor

Słowa kluczowe:

Eucharystia, postacie eucharystyczne, miłość

Abstrakt

Eucharystia to miejsce szczególnego spotkania z Bogiem. Po zmartwychwstaniu Chrystus pozostaje z człowiekiem do końca doczesności, fizycznie dla nas obecny w swoim Ciele i w swojej Krwi. Bóg wie, że im bliżej jest nas ten, kto kocha, tym bardziej nas umacnia swoją miłością. W Eucharystii Bóg potwierdza, że każdego z nas wziął z miłością od naszego poczęcia, że nam każdego dnia na nowo błogosławi, że pomaga nam połamać w sobie to, co przeszkadza nam kochać i że rozdaje nas bliźnim jako Jego dar bezinteresownej miłości. Sprawdzianem owocnego korzystania z Eucharystii jest nasza miłość do innych ludzi, zwłaszcza do tych, którzy są w fizycznej, psychicznej czy duchowej potrzebie i którzy nie są w stanie się nam odpłacić.

Bibliografia

Jan Paweł II, Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła „Ecclesia de Eucharistia”, Poznań 2003.

Katechizm Kościoła Katolickiego.

Ratzinger J., Bóg jest blisko nas: Eucharystia – centrum życia, Kraków 2002.

Grześkowiak J., Eucharystia człowiek świat, Włocławek 1997.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-03

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2020. „Eucharystia I miłość”. Zeszyty Formacji Katechetów 77 (1):5-8. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/12.

Numer

Dział

Formacja ludzka i chrześcijańska

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>