Asertywność w relacjach międzyludzkich

Autor

Słowa kluczowe:

komunikowanie, relacje międzyludzkie, asertywność, obrona własnych praw

Abstrakt

Asertywność to druga – obok empatii – istotna kompetencja w komunikacji międzyludzkiej. To zdolność otwartego i bezpośredniego mówienia o sobie, o własnych przekonaniach, przeżyciach i pragnieniach po to, by nasi rozmówcy mieli szansę nas coraz lepiej rozumieć i respektować naszą niepowtarzalność. W relacji do osób, które nie chcą czy nie potrafią nas rozumieć i uszanować asertywność przybiera formę stanowczego mówienia „nie!”, zwłaszcza w obliczu takich propozycji czy nacisków, których sobie nie życzymy. Zadaniem wychowawców jest uczenie wychowanków nie tylko powyższych zasad asertywności, lecz także pomaganie im, by potrafili stanowczo mówić „nie!” samym sobie w obliczu swoich własnych słabości i skłonności do ryzykownych zachowań.

Tekst artykułu: M. Dziewiecki, Asertywność i empatia a wychowanie, https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/empatia_asertywnosc

Bibliografia

Dziewiecki M., Kochaj i mów, co chcesz!, Nowy Sącz 2018.

Dziewiecki M., Komunikacja wychowawcza, Kraków 2004.

Hartley M., Asertywność - sztuka umiejętnej stanowczości, Łódź 2009.

Opublikowane

2023-01-22

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2023. „Asertywność W Relacjach międzyludzkich”. Zeszyty Formacji Katechetów 88 (4):5-12. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1381.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>