Jak wyjaśniać Dekalog współczesnej młodzieży?

Autor

Słowa kluczowe:

Dekalog, normy moralne, wrażliwość moralna

Abstrakt

Znaczna część współczesnych wychowanków myśli, że Dekalog to zbiór norm moralnych, które w naszych czasach straciły już swoją aktualność, czy których zachowywanie wręcz przeszkadza nam w codziennym życiu i w doświadczaniu radości życia. W tej sytuacji zadaniem rodziców, księży i innych wychowawców jest precyzyjne wyjaśnianie wychowankom, przed jakim złem Dekalog nas chroni oraz do jakiego dobra nas prowadzi. Trzeba unikać wszelkiego moralizowania i straszenia. Warto natomiast pomagać młodzieży w odkryciu, że respektowanie norm zawartych w Dekalogu nie straciło nic ze swojej aktualności. Warto też przypominać wychowankom, że ostatecznym celem i wypełnieniem Dekalogu są trzy przykazanie miłości: Boga, samego siebie i bliźniego.

Bibliografia

Dziewiecki M., Płaczek F., Nawróć się i bądź szczęśliwy. Przewodnik po sakramencie pokuty i pojednania, Jedność, Kielce 2021.

Chrostowski W., Dekalog, Biały Kruk, Kraków 2020.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-01

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2023. „Jak wyjaśniać Dekalog współczesnej młodzieży?”. Zeszyty Formacji Katechetów 90 (2):57-70. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1414.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>