Wychowanie w miłości warunkiem pokoju

Autor

Słowa kluczowe:

wojna, pokój, wychowanie, miłość

Abstrakt

Brutalna wojna Rosji przeciwko Ukrainie uświadomiła nam fakt, że także w Europie pokój nie jest dany raz na zawsze. Wojna ta pozwoliła nam uświadomić sobie również i to, że istnieją nie tylko wojny między państwami, lecz także wojny w społeczeństwie, w rodzinie oraz wojny, jakie człowiek wypowiada samemu sobie – do samookaleczeń i samobójstwa włącznie. Okazuje się, że pokoju nie są w stanie zapewnić nam organizacje międzypaństwowe czy pozarządowe. Jedyną drogą do trwałego pokoju jest wychowanie młodego pokolenia w potrójnej miłości: do Boga, do samego siebie i do drugiego człowieka. Kto kocha i doświadcza miłości, ten nikogo nie krzywdzi i potrafi skutecznie chronić innych ludzi przed każdą formą agresji i wojny.

Bibliografia

Dziewiecki M., Bóg vs cierpienie, Nowy Sącz 2018.

Dziewiecki M., Pójść drogą błogosławieństwa. Zarys duszpasterstwa powołań, Kraków 2008.

Dziewiecki M., Psychologia porozumiewania się, Kielce 2009.

Dziewiecki M., Zagrożeni alkoholem, chronieni miłością, Częstochowa 2007.

Uniewska A., „Gen pokoju” – czyli propozycja współczesnego wychowania do pokoju, w: Społeczna troska o dziecko w XX wieku, red. J. Wilk, Lublin 2003.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-21

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2023. „Wychowanie W miłości Warunkiem Pokoju”. Zeszyty Formacji Katechetów 91 (3):79-84. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1420.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>