Wychowanie młodzieży w wolności i abstynencji

Autor

  • Marek Dziewiecki

Słowa kluczowe:

wychowanie, młodzież, wolność, abstynencja

Abstrakt

Wychowanie młodzieży w wolności i abstynencji jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych zadań, jakie stoją przed rodzicami, kapłanami, katechetami, nauczycielami i wszystkimi innymi ludźmi dobrej woli. Sam Bóg uświadamia nam stawkę, o jaką tutaj chodzi. Stawką tą jest wybieranie przez młodych ludzi między szczęściem a nieszczęściem: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy. (...). Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie” (Pwt 30,15-16.19). Zadaniem katolickich wychowawców jest pomaganie młodemu pokoleniu, by szli drogą błogosławioną, czyli drogą wolności od zła i wolności do dobra. 

Bibliografia

Brezinka W., Erziehung in einer wertunsicheren Gesellschaft, Basel 1993.

Cencini A., Będziesz miłował Pana Boga swego, Kraków 1995.

de Saint-Exupéry A., Ziemia, planeta ludzi, Warszawa 1993.

Draus F., Liberalizm a chrześcijaństwo, „Znak” nr 425/6 (1990).

Dziekoński S., Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków, Warszawa 2004.

Dziewiecki M., Cielesność, płciowość, seksualność, Kielce 2000

Dziewiecki M., Kochać i wymagać, Kraków 2006.

Dziewiecki M., Osoba i wychowanie, Kraków 2003.

Dziewiecki M., Pedagogika pragnień i aspiracji, „Katecheta” nr 5 (2001).

Dziewiecki M., Współczesna kultura a formacja młodzieży, „Katecheta” nr 5 (2005).

Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2003.

Koslowski P., Die postmoderne Kultur, Monachium 1987.

Schockenhoff W., Zur Lüge verdammt, Freiburg 2000.

Życiński J., Wyzwania duszpasterskie w kulturze postmoderny, „Więź” nr 1 (2002).

Pobrania

Opublikowane

2016-09-10

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2016. „Wychowanie młodzieży W wolności I Abstynencji”. Zeszyty Formacji Katechetów 63 (3):88-100. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/217.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>