Podstawy wychowania w rodzinie

Autor

Słowa kluczowe:

rodzice, wychowanie, miłość, ustalanie limitów

Abstrakt

Rodzice to pierwsi i najważniejsi wychowawcy swoich dzieci. Odpowiedzialni rodzice nie mylą miłości z akceptacją i wiedzą, że nie istnieje spontaniczna samorealizacja. Wy-chowanie wymaga wysiłku i systematyczności. Fundamentem wychowania jest okazy-wanie miłości, gdyż jedynie te dzieci, które czują się kochane, wsłuchują się w słowa rodziców i korzystają z ich rad. Dojrzali rodzice okazują sobie wzajemnie miłość i oka-zują miłość dzieciom. Główne formy okazywania miłości synom i córkom to obecność, ofiarność i czułość. Sama jednak miłość nie wystarczy. Wychowywać to nie tylko kochać, ale też stawiać wymagania. To przede wszystkim mobilizować dzieci do tego, żeby coraz mądrzej myślały, żeby solidnie pracowały i żeby coraz ofiarniej kochały. Jeśli rodzice nie osiągną tych celów, to ich dzieci będą naiwne, leniwe i egoistyczne, a takie cechy są zaprzeczeniem wychowania.

Bibliografia

M. Dziewiecki, Rodzina domem miłości i życia, Fundacja Servire Veritati, Lublin 2011.

B. Harwas-Napierała, Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

B. Kiereś (red.), Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny,

Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, Lublin 2006.

M. Pokrywka, Odpowiedzialne rodzicielstwo, KUL, Lublin 2008.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-08

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2020. „Podstawy Wychowania W Rodzinie”. Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2-3 (wrzesień):63-71. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/830.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>