Wychowanie do wartości moralnych w perspektywie wzoru osobowego

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

wychowanie

Abstrakt

Wychowanie i wartości są ze sobą ściśle związane. Właściwy rozwój człowieka następuje dzięki wartościom i poprzez wartości. W takim procesie wychowania następuje tworzenie niepowtarzalnych cech osobowościowych człowieka, które stanowią o jego tożsamości. Stąd nie tylko niepełnym określeniem wychowania, ale wręcz nieporozumieniem byłoby pozbawienie go odniesienia do wartości. Edukacja stoi przed niekwestionowaną potrzebą budowania zdrowego programu wychowania opartego na wartościach uniwersalnych. Chodzi zwłaszcza o wartości moralne, co stanowi prymat w rozwoju osoby ludzkiej. Ciągle potrzeba przywracania należnej im rangi. To one bowiem stoją u podstaw europejskiej cywilizacji i kultury, której kształt wyznaczało chrześcijaństwo. Każde przeżycie moralnej powinności odnajduje swój odpowiednik w normie moralnej. Owa norma stanowi obiektywną rzeczywistość, która wykracza poza osobę. Norma jest obiektywizacją prawdy o dobru związanym z danym działaniem osoby. Stąd istotne dla wychowania jest przyjęcie obiektywnej hierarchii wartości.W perspektywie wychowania personalistycznego ideał wychowania pozostaje w istotnym związku z pojęciem doskonałości moralnej jako celu człowieka. Stąd ważną zasadą staje się naśladowanie wzorów osobowych. Wzór osobowy w koncepcji wychowania personalistycznego jest jednocześnie autorytetem moralnym i nosicielem wartości. Jest świadomy swej odpowiedzialności nie tylko za kształcenie, ale także za wychowanie. Szanując godność osoby ludzkiej jest otwarty na innych oraz na otaczającą go rzeczywistość.

Bibliografia

Adamski F., Pluralizm wartości i wychowanie, w: Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 2005.

Dymkowski Z., Wzory osobowe Katechizmu Kościoła Katolickiego w katechezie współczesnej, Płock-Lublin 1999.

Jabłońska B., Zagadnienie wzoru w wychowaniu dziewcząt, „Katecheta” 6 (1963).

Kaźmierczak P., Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2003.

Keller J.A., Novak F., Kleines Pädagogisches Wörterbuch, Freiburg-Basel-Wien 1979.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993.

Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2007.

Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2002.

Ostrowska W., W poszukiwaniu wartości, Gdańsk 1994.

Stróżewski W., Mała fenomenologia autorytetu, „Ethos” 1 (1997).

Wojciechowska M., Renesans wartości w edukacji, Kielce 2009.

Wojtyła K., Człowiek w polu odpowiedzialności, Rzym-Lublin 1991.

Wojtyła K., Elementarz etyczny, Wrocław 1991.

Wojtyła K., Ewangeliczna zasada naśladowania. Nauka źródeł objawienia a system filozoficzny Maxa Schelera, w: K. Wojtyła, Zagadnienie podmiotu moralności, red. T. Styczeń i. in., Lublin 1991.

Wrońska K., Osoba i wychowanie – wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły – Jana Pawła, Kraków 2000.

Pobrania

Opublikowane

2013-03-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2013. „Wychowanie Do wartości Moralnych W Perspektywie Wzoru Osobowego”. Zeszyty Formacji Katechetów 49 (1):65-70. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/448.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>