Jezusowa władza odpuszczania grzechów –na przykładzie perykop: o uzdrowieniu paralityka (Mt 9,1-8 i par.) i o nawróconej grzesznicy (Łk 7,36-50)

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

Jezus, grzech

Abstrakt

W perykopach: o uzdrowieniu paralityka (Mt 9,1-8 i par.) i o nawróconej grzesznicy (Łk 7,36-50) ukazana jest Jezusowa władza odpuszczania grzechów. Jezus potwierdza tę swoją władzę przez uzdrowienie paralityka. Dokonany cud jest znakiem łatwym do empirycznego zweryfikowania. W perykopie o nawróconej grzesznicy odpuszczenie grzechów pozostaje w istotnym związku z miłością. Te dwie rzeczywistości wzajemnie od siebie współzależą. Miłość poprzedza odpuszczenie grzechów i jest motywem działania Jezusa, a jednocześnie przez ich odpuszczenie miłość zostaje niejako wzmocniona

Bibliografia

Abogunrin S.O., Ewangelia według św. Łukasza, w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W. Chrostowski, Warszawa 2000.

Adamczyk D., Starotestamentalne cytaty w Ewangelii według świętego Mateusza i ich zastosowanie w aktualnych polskich podręcznikach do katechizacji. Studium biblijno-katechetyczne, Kielce 2006.

Bartnicki R., Redakcyjna działalność, koncepcja i cel teologiczny Mateusza w ujęciu egzegetów pracujących metodą historii redakcji, w: W posłudze Słowa Pańskiego. Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. J. Kudasiewiczowi z okazji 70-lecia urodzin, red. S. Bielecki, H. Ordon, H. Witczyk, Kielce 1997.

Deville R., Bluźnierstwo, STB.

Fausti S., Rozważaj i głoś Ewangelię. Katecheza narracyjna Ewangelii według św. Marka.

Fausti S., Wspólnota czyta Ewangelię według św. Mateusza, Częstochowa 2007.

Gouders K., Bluźnierstwo, PSB, kol. 115;

Grasso S., Il Vangelo di Matteo, Roma 1995.

Grün A., Jezus – droga do Wolności. Ewangelia św. Marka, Kraków 2003.

Gryglewicz F., Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań-Warszawa 1974.

Gryziec P.R., Według świętego Łukasza. Abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, Kraków 1999.

Harrington D.J., Ewangelia według świętego Marka.

Homerski J. Ewangelia według św. Mateusza. Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Lublin 2004.

Homerski J., Ewangelia według świętego Mateusza. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań-Warszawa 1979.

Karris R.J., Ewangelia według świętego Łukasza.

Kochel J., Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii Mateusza, Opole 2005.

Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. C.S. Keener, K. Bardski, W. Chrostowski, Warszawa 2000.

Langkammer H., Ewangelia według św. Marka. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań-Warszawa 1977.

Marshall I.H., The Gospel of Luke. A Commentary on the Greek Text, Grand Rapids 1978.

Paciorek A., Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1-13, Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Częstochowa 2005.

Paciorek A., Ewangelie synoptyczne. III: Ewangelia według św. Marka, Tarnów 2002.

Rakocy W., Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym (Łk-Dz). Studium literacko--teologiczne, Lublin 2000.

Romaniuk K., A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu, t. 1, Poznań-Kraków 1999.

Romaniuk K., Nowy Testament bez problemów, Warszawa 1983.

Sabourin L., Il Vangelo di Luca. Introduzione e commento, Roma 1989.

Sand A., Das Evangelium nach Matthäus.

Schürmann H., Das Lukasevangelium. Kommentar zu Kap. 1,1-9,50.

Viviano B.T., Ewangelia według świętego Mateusza.

Witczyk H., Jezus wobec dobra i zła, w: Diligis Me? Pasce, t. 1, red. S. Czerwik, M. Mierzwa, Sandomierz 1999.

Pobrania

Opublikowane

2012-03-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2012. „Jezusowa władza Odpuszczania grzechów –na przykładzie Perykop: O Uzdrowieniu Paralityka (Mt 9,1-8 I par.) I O nawróconej Grzesznicy (Łk 7,36-50)”. Zeszyty Formacji Katechetów 45 (1):40-46. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/510.

Numer

Dział

Formacja doktrynalno-teologiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>